GDPR og hvem vi kan ringe

GDPR, Hvem kan vi ringe?

Hva loven sier: en liten guide til GDPR, markedsføringsloven og fundraising

Hvem har du som organisasjon egentlig lov til å ringe når det kommer til fundraising? Vi møter på mye forvirring og noen vrangforestillinger, så nå har samlet våre betraktninger i denne artikkelen. 

“…men hva med GDPR…?” blir vi ofte spurt om med lav og skjelvende stemme, så ikke GDPR-politiet kommer og tar oss.

Neida. Spøk til side: det er mange som sier mye forskjellig og det er ikke alltid like lett å vite om du kan ta kontakt med akkurat disse leadsene. Du skal jo forholde deg til forskjellige lovtekster og regler, for ikke å snakke om høylytte meninger på LinkedIn. Vi i Dialog jobber med dette hver eneste dag og vi er selvfølgelig opptatte av å gjøre det riktig.

GDPR

For å forsikre oss om at vi vet hva som er innafor og ikke, har vi ikke bare rådført oss med flere ulike advokater: vi har også hele veien deltatt aktivt i debatten om hvordan GDPR-reglene skal håndheves for alle de humanitære organisasjonen som driver fundraising i Norge. Vi jobber på vegne av mange titalls organisasjoner hvert år. Om vi gjør feil er det deres gode navn og rykte det går utover. Derfor er det utrolig viktig for oss at vi har full kontroll på reglene til enhver tid. 

Så, først og fremst må vi ha et par grunnleggende ting klart for oss. GDPR handler om databehandling. Altså informasjonen som samles inn, hvordan informasjonen lagres og i hvor lang tid. Dessuten hvem som skal ha tilgang til informasjonen og hva den kan brukes til. I Norge regulerer personvernforordningen og personopplysningsloven alt dette. 

Markedsføringsloven

Hva ligger til grunn når en giver har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret, men vi likevel tar kontakt med henne? Da er det fordi det foreligger et aktivt giverforhold mellom giver og organisasjonen hun gir til. Dette gir markedsføringsloven grunnlag for (§12 🤓). Markedsføringsloven legger føringer for god forretningsskikk, markedsføring og avtalevilkår i forbrukerforhold. Den gjelder, i tillegg til for vanlige bedrifter, også for ideelle organisasjoner og medlemsorganisasjoner – og telemarketing som kanal.

Det er faktisk er mulig å reservere seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret, men samtidig være åpen for å bli kontaktet av ideelle organisasjoner, selv når det ikke foreligger et aktivt giverforhold! En enkel adressevask sikrer at vi ikke tar kontakt med noen som har reservert seg. 

Når Ida har reservert seg mot telefonhenvendelser i Brønnøysundregisteret, blir det lagt til en reservasjonkode til kontaktinformasjonen hennes. Kode T viser at hun har reservert seg mot telefonsalg. Kode H viser at hun også har reservert seg mot henvendelser fra humanitære organisasjoner. Altfor mange tror at de har reservert seg mot telefonhenvendelser fra humanitære organisasjoner når de faktisk står oppført med reservasjon mot telefonsalg (T). Uansett trumfer markedsføringsloven §12 dette hvis Ida er fast giver, for eksempel i Dyrebeskyttelsen Norge. Da har Dyrebeskyttelsen Norge lov til å kontakt henne siden det foreligger et aktivt giverforhold. 

Man kan alltid reservere seg

For oss som jobber med telemarketing som hovedverktøy er det viktig at vi får reservert givere som ikke ønsker å bli kontaktet per telefon i organisasjonenes egne reservasjonsregistre. Disse markeres og registreres ryddig og ordentlig for hver av våre kunder. Slik unngår vi unødvendig irritasjon og slitasje på givere som absolutt ikke vil bli kontaktet på telefon. 

Vi følger altså personvernforordningen, som handler om GDPR, og markedsføringsloven, som dikterer grunnlaget for hvem vi kan kontakte på hvilke kontaktflater. I tillegg følger vi adferdsnormen til Fundraising Norge. Adferdsnormen oppsummerer gjeldene regler for innsamlingsaktiviteter for ideelle organisasjoner i Norge, med grunnlag i lovverket i tillegg til etiske retningslinjer som medlemmene av Fundraising Norge har blitt enige om å følge. 

grunnleggende regler

Dette er noen eksempler på helt grunnleggende regler vi følger:

  • Vi vasker alltid telefonlister med navn (det vi kaller leads), opp mot de som har reservert seg mot telefonkontakt fra frivillige organisasjoner i Brønnøysundregisteret, hvis det ikke finnes et aktivt giverforhold mellom giver og organisasjon.  
  • Vi vasker alltid også mot det interne reservasjonsregisteret både hos oss og den organisasjonen vi ringer for – dette gjelder ikke bare for nye (potensielle) støttespillere, men også for medlemmer, faste givere og sporadiske givere. 
  • Hvis det finnes et aktivt giverforhold mellom en organisasjon og en giver, så har du som organisasjon lov til å ta kontakt med giver. Dette gjelder selv om giver har reservert seg mot telefonkontakt fra frivillige organisasjoner i Brønnøysundregisteret. Da går vi ut i fra at kontakten vil oppleves som relevant for giver. Det samme gjelder selvfølgelig for medlemmer. 
  • Fra en gave er gitt, regner vi at vinduet for hva som kan regnes som et aktivt giverforhold er tre år. Hvis giver i løpet av disse tre årene gir en ny gave, begynner nedtellingen på nye tre år. Hvis giveren viser interessen for organisasjonen på andre måter, som å abonnere på medlemsblad, telles giverforholdet som løpende.

Hvordan behandler vi ulike leads?

Medlemmer: Har et aktivt forhold til organisasjonen og du har lov til å kontakte dem. Disse vasker vi ikke for reservasjon.

Faste givere: Har et aktivt forhold til organisasjonen og du har lov til å kontakte dem. Disse vasker vi ikke for reservasjon.

Sporadiske givere: Hvis de har gitt en gave de siste tre årene regnes dette som et aktivt giverforhold og du har lov til å kontakte dem. Disse vasker vi ikke for reservasjon.

Abonnenter på nyhetsbrev: Vaskes mot Brønnøysundregisteret. Vi luker bort alle som har reservert seg mot telefonkontakt fra humanitære organisasjoner og kontakter gjerne resten.

Abonnenter på medlemsblad eller organisasjonens blad: Vi legger til grunn at det foreligger et aktivt giverforhold. Vi vasker mot interne reservasjonsregistre.

Facebookfølgere: Vaskes mot Brønnøysundregisteret. Vi luker bort alle som har reservert seg mot telefonkontakt fra humanitære organisasjoner og kontakter gjerne resten.

Instagramfølgere: Vaskes mot Brønnøysundregisteret. Vi luker bort alle som har reservert seg mot telefonkontakt fra humanitære organisasjoner og kontakter gjerne resten.

Ha en god personvernerklæring!

Forøvrig bør du som organisasjon ha en personvernerklæring lett tilgjengelig på nettsidene dine. Der bør det stå hvordan dere behandler personopplysninger, hvem som har tilgang til dem og hvordan de benyttes. Hvis dere innimellom tar kontakt per telefon, post og SMS skal det stå der. I alle skjemaer dere benytter, som innmeldingsskjema, legger dere så inn en henvisning til personvernerklæringen. Der står det hvilke kontaktflater dere benytter dere av og hvordan giver kan reservere seg mot kontakt, så støttespillere er informert om det fra starten av!

Konklusjonen er denne: Ikke vær redd for å ta kontakt med støttespillere fordi GDPR-regelverket lurer i bakgrunnen! Så lenge du følger adferdsnormen, har en god personvernerklæring i bunnen for fundraisingaktivitetene, og ikke minst, gjør ditt beste for å drive etisk og lovlig, er sjansene store for at du har ditt på det tørre. 

følg oss på linkedin