Hver eneste giver og hver eneste samtale er viktig!

Hver eneste giver og hver eneste samtale er viktig!

Dette er et prinsipp Dialog Norge fokuserer på hver eneste dag.

Men direkte kommunikasjon mellom mennesker er ikke en eksakt vitenskap og det er mange faktorer som gjør at det kan oppstå misforståelser eller misnøye.
Det skjer at en giver har en dårlig dag, en sånn dag hvor man tolker det meste på en negativ måte.

Og når man da får en telefon som handler om å gi penger til veldedighet, så skjærer det seg helt.

Vi har en innarbeidet rutine på at en kommunikatør skal si fra om denne har opplevd en dårlig samtale med en giver, slik at organisasjonen kan gjøre en positiv henvendelse til denne giveren før man eventuelt får en klage. Alternativt kan de være forberedt når klagen kommer.

Vedlagt videoen viser hvordan denne rutinen kan snu en misfornøyd giver til en meget fornøyd en. Trond Kjartan Michaelsen fra Åpne Dører forteller historien om en giver som ble ringt opp av en kommunikatør fra Dialog Norge på vegne av Åpne Dører.

Takket være Dialog Norges raske handling og Tronds fantastiske initiativ, så fikk denne historien en uforventet og utrolig fin avslutning. Se videoen!

Hver eneste giver og hver eneste samtale er viktig!

Hver eneste giver og hver eneste samtale er viktig!

Dette er et prinsipp Dialog Norge fokuserer på hver eneste dag.

Men direkte kommunikasjon mellom mennesker er ikke en eksakt vitenskap og det er mange faktorer som gjør at det kan oppstå misforståelser eller misnøye.
Det skjer at en giver har en dårlig dag, en sånn dag hvor man tolker det meste på en negativ måte.

Og når man da får en telefon som handler om å gi penger til veldedighet, så skjærer det seg helt.

Vi har en innarbeidet rutine på at en kommunikatør skal si fra om denne har opplevd en dårlig samtale med en giver, slik at organisasjonen kan gjøre en positiv henvendelse til denne giveren før man eventuelt får en klage. Alternativt kan de være forberedt når klagen kommer.

Vedlagt videoen viser hvordan denne rutinen kan snu en misfornøyd giver til en meget fornøyd en. Trond Kjartan Michaelsen fra Åpne Dører forteller historien om en giver som ble ringt opp av en kommunikatør fra Dialog Norge på vegne av Åpne Dører.

Takket være Dialog Norges raske handling og Tronds fantastiske initiativ, så fikk denne historien en uforventet og utrolig fin avslutning. Se videoen!

følg oss på linkedin