Leadsgenerering og møtebooking B2B

Hvordan vi leverer kvalitetleads

Vi ønsker å levere kvalitet fremfor kvantitet. Heller noen færre gode leads enn mange dårlige. Slik bidrar vi til at våre kunder kan bruke tiden sin godt og konsentrere seg om de leadsene som kan gi salg og økt omsetning.

Alle leads vi leverer kategoriseres etter kvalitetsnivå og de kommer med kommentarer.

Det gir våre kunder:

Informasjon nok til å vite hvordan prioritere leadsene de mottar

Finne gode innfallsvinkler i sin videre kommunikasjon med leadet

Hvordan vi leverer kvalitetleads

Vi ønsker å levere kvalitet fremfor kvantitet. Heller noen færre gode leads enn mange dårlige. Slik bidrar vi til at våre kunder kan bruke tiden sin godt og konsentrere seg om de leadsene som kan gi salg og økt omsetning.

Alle leads vi leverer kategoriseres etter kvalitetsnivå og de kommer med kommentarer.

Det gir våre kunder:

Informasjon nok til å vite hvordan prioritere leadsene de mottar

Finne gode innfallsvinkler i sin videre kommunikasjon med leadet

Våre tjenester inkluderer

Møtebooking

Vi har fokus på å levere gode møter heller enn mange møter. Vi sikrer at møtene vi booker er med bedrifter som har et kjøpsbehov, slik at du ikke kaster bort tiden din.

 

Markedskartlegging

Ønsker du å finne ut mer om hva dine kunder eller potensielle kunder mener om dine tjenester, produkter, nye nettsider osv.  kan vi hjelpe deg. Vi gjennomfører kartlegginger som gir deg god forståelse av ditt marked uten å lage kompliserte og dyre markedsundersøkelser. Raskt, enkelt og informativt.

 

Innhenting av samtykker ihht GDPR:

I følge GDPR trenger man nå samtykke for å kommunisere via E-post og SMS med passive kunder og andre som man ikke har et fast kundeforhold til. Dette gjelder f.eks. mottakere av nyhetsbrev.  Dialog innhenter lovlige samtykker slik at du kan bearbeide og utvikle dine prospects.

Våre tjenester inkluderer

Møtebooking

Vi har fokus på å levere gode møter heller enn mange møter. Vi sikrer at møtene vi booker er med bedrifter som har et kjøpsbehov, slik at du ikke kaster bort tiden din.

 

Markedskartlegging

Ønsker du å finne ut mer om hva dine kunder eller potensielle kunder mener om dine tjenester, produkter, nye nettsider osv.  kan vi hjelpe deg. Vi gjennomfører kartlegginger som gir deg god forståelse av ditt marked uten å lage kompliserte og dyre markedsundersøkelser. Raskt, enkelt og informativt.

 

Innhenting av samtykker ihht GDPR:

I følge GDPR trenger man nå samtykke for å kommunisere via E-post og SMS med passive kunder og andre som man ikke har et fast kundeforhold til. Dette gjelder f.eks. mottakere av nyhetsbrev.  Dialog innhenter lovlige samtykker slik at du kan bearbeide og utvikle dine prospects.

Suksesskriterier

Suksesskriterier for en god leadsgeneringskampanje:

God målgruppeanalyse i forkant

Tett samarbeid mellom Dialog og kunde

Godt bearbeidede ringelister ( Ved TM-kampanjer)

Tett oppfølging av leadene gjennom hele kampanjen

Tid: Det er ikke alltid salgene kommer med en gang. Noen ganger bruker kundene tid på å ta en beslutning.

Husk at leads er ferskvare, lar du de ligge blir de kalde.

Ta kontakt med Terje Schea for mer info (terje@dialognorge.no).

Suksesskriterier

Suksesskriterier for en god leadsgeneringskampanje:

God målgruppeanalyse i forkant

Tett samarbeid mellom Dialog og kunde

Godt bearbeidede ringelister ( Ved TM-kampanjer)

Tett oppfølging av leadene gjennom hele kampanjen

Tid: Det er ikke alltid salgene kommer med en gang. Noen ganger bruker kundene tid på å ta en beslutning.

Husk at leads er ferskvare, lar du de ligge blir de kalde.

Ta kontakt med Terje Schea for mer info (terje@dialognorge.no).

Referanser

consulatet logo
Simen Karset
Consulatet
Salgs- og markedssjef
Consulatet har benyttet dialog innenfor møtebooking. Deres møtebooking kombinert med vårt salgsapparat har gitt gode resultater. Dialog har profesjonelle konsulenter med god erfaring, noe som verdsettes høyt hos oss og de vi får møter med.

Referanser

consulatet logo
Simen Karset
Consulatet
Salgs- og markedssjef
Consulatet har benyttet dialog innenfor møtebooking. Deres møtebooking kombinert med vårt salgsapparat har gitt gode resultater. Dialog har profesjonelle konsulenter med god erfaring, noe som verdsettes høyt hos oss og de vi får møter med.

Noen av våre kunder

Noen av våre kunder

Kontakt oss
Ønsker du å finne ut mer om hva vi kan tilby? Ta kontakt med Daglig Leder Terje Schea
e-post: terje@dialognorge.no / tlf: 21 39 60 45
Kontakt oss
Ønsker du å finne ut mer om hva vi kan tilby?
Ta kontakt med Daglig Leder Terje Schea
e-post: terje@dialognorge.no / tlf: 21 39 60 45 
Vårt kontor
Verksgaten 1A, 4013 Stavanger
E-post
dialog@dialognorge.no
Telefon
51 21 19 19