Hengende hatter med teksten sommerkampanje og dialog

Sommeren er en strålende tid
for fundraising

Bilde av mann, Terje Schea, daglig leder

Hva er det giverne behøver nå?

Erfaringer så langt i korona-krisen viser at givere har et økt behov for å støtte i krisetider.
Har du tenkt på hvordan du kan tilfredstille dette behovet? 

Vi har satt opp noen kampanjeforslag som vi mener er nyttige og lønnsomme å gjennomføre nå i sommer. Se lenger ned.

Dialog har inngått et samarbeid med analysebyrået InsightOne, med fokus på å redusere giverfrafall. For mer informasjon om dette, se nederst.

SOMMEREN ER EN GOD TID FOR FUNDRAISING

Det har vært en annerledes vår også for oss som er fundraisere, men trass i vanskelige tider har mange hatt gode resultater i sitt fundraisingarbeid.
Telefonen (TM) er en av de kanalene som har gitt bedre resultater enn tidligere. For våre kunder betyr dette flere givere, noe som igjen betyr en stor langsiktig gevinst for de organisasjonene som har vært aktive på fundraising siden.

Sommeren er en god tid for TM, blant annet fordi folk har bedre tid og de får færre henvendelser fra andre aktører. Dette betyr lavere kostnader og bedre resultater.

VI HAR ÅPENT

Dialog og Profundo har åpent hele sommeren. Om du ønsker å gjennomføre en TM-kampanje, kan Dialog ta seg av selve gjennomføringen og Profundo stå for adresseuttrekk før kampanjen.

Profundo servicesenter har i tillegg erfarne og dyktige medarbeidere som kan bistå med giverservice- og fortløpende oppfølging av respons og tilbakemeldingen.

Mvh

 

 

P.S: Klikk på boksen og send meg en mail om du vurderer en TM-kampanje i sommer.

kampanjeforslag

1. Rekruttere nye givere
Hender holder sammen facebook logo

Som du sikkert kjenner til kan vi nå identifisere anonyme givere fra Facebook og Vipps for så å konvertere disse til fastgivertjeneste via TM.  Vi har denne våren gjennomført flere kampanjer med gode resultater.I en slik kampanje bør man kunne beregne en CPO på under kr. 1000,- pr. nye giver.
Her anbefaler vi at du gjør en test og om det fungerer slik vi tror det vil,
kan vi automatisere prosessen for deg, slik at du har en ny og fast rekrutteringskanal for nye givere.

2. Hevingssamtaler eksisterende givere
Dame går opp en trapp

Lojale givere ønsker å hjelpe i en krise. Dette har vi sett gjentatte ganger i vår. Når vi ringer og ber gode faste givere om å øke støtte sin gjør de det med glede.
Dette er en type kampanje som gir rask inntjening, samtidig sikrer den økte inntekter på lang sikt.

3. Konvertere sporadiske givere til å gi fast
hender holder sammen

Dette er alltid en god og viktig aktivitet. Konverteringsamtaler fungerer ofte best når det er en god anledning til det.
Corona-krisen er en slik god anledning til å øke antall faste givere.

4. Takke- og innsiktssamtaler
Takkekort med blomst

Dette er en investering i fremtidig lojalitet. Har dere gjennomført takkesamtaler tidligere? Det er en fantastisk aktivitet.
Verdien av å takke er mangfoldig:

– Man bygger lojalitet over tid.
– Man kan skaffe seg innsikt om giverens motiver for å gi.
– Man kan få tak i giver-historier som kan inspirere andre.
– Man øker inntekter på kort og lang sikt. Dette kan vi måle

HINDRE FRAFALL BLANT DINE GIVERE

Dialog Norge har inngått et samarbeid med InsightOne som arbeider med Mosaic. Sammen har vi gjennomført tester – med oppløftende resultater – der man benytter Mosaic for å kunne gjøre målgruppetilpassede aktiviteter. Det er mer lønnsomt å holde på eksisterende givere enn å stadig fokusere
på å vinne nye. InsightOne kan ved hjelp av Mosaic-data identifisere hvilke av dine givere som er i risiko-sonen, og vi kan sammen presentere lønnsomme konsepter for både hold-back og win-back samtaler.

Husk at sommer månedene er som regel en fin periode for å gjennomføre disse samtalene.

aptXact logo
Har du aptXact?

Egen TM-løsning som sørger for integrasjon mellom Dialog og Profundo.

Med aptXact får du enklere overføring av givere som skal ringes av Dialog, all respons leses automatisk inn.

Alle givere som trenger oppføring merkes, og vises i et eget oppfølgingsdashboard i CRM.

Her spares både kostnader og tid.

Med aptXact kan samtaletyper i tillegg automatiseres, noe som gjør kampanjegjennomføring enda enklere og mer effektivt.


NB! Alle samtaletypene kan automatiseres i vår felles TM-løsning «aptXact».

Den gjør kampanjegjennomføringen mye enklere og mer effektiv.