Bygg opp lojaliteten blant de som støtter saken allerede. Ta godt vare på dem, begrens frafall og gi dem mulighet til å bidra med mer.

Å ta godt vare på eksisterende givere og medlemmer kan bringe mer inntekt enn jakten på nye. Ganske ofte opplever vi overraskende nok at organisasjoner overser mulighetene som ligger i deres egne databaser. Der finnes det gjerne masse lavthengende frukt som bare venter på å bli høstet.

Eksisterende givere

Pleie

Flash photography, Smile, Laptop, Eyelash

Hevingskampanje

Konvertering: fra sporadisk til fast giver

Innsiktssamtale

Takkekampanje

Dropout

Winback

Her er noen eksempler på pleiende og inntektsbringende aktiviteter:
Hvis det er en ting vi skal si om pleie, så er det dette:

En god dialog med eksisterende givere og medlemmer er minst like inntektsbringende som rekruttering av nye.

En giver som allerede har vist sin støtte, er ofte villig til å støtte igjen. Det er også sannsynlig at hun vil bidra med mer, gjøre det oftere, respondere på nye aktiviteter eller spre ordet og verve noen. Vi må bare gjøre det enklere for henne!

Din oppgave her er å legge opp til en behagelig giverreise som anerkjenner bidraget, gir muligheter til å bidra mer, og inkluderer toveis kommunikasjon som etablerer relasjonen, styrker lojaliteten og gir innsikt. Å forstå hvem dine givere er, hvordan, når og fremfor alt hvorfor de gir, er nyttig for å designe effektive og fruktbare giverreiser.

Human body, Gesture, Font
Human body, Gesture, Font

Hvor lang tid trenger vi?
Workshoppen tar 2 timer.

Hvem skal delta?
Innsamlingsansvarlig, leder/rådgiver marked og kommunikasjon, leder/rådgiver giverservice, og kreative sjeler som har ideer og vil bidra.

Hva inngår i leveransen?
I tillegg til selve workshopen får dere en rapport med oppsummering og anbefalinger.

Pris: fra 25 000,-

Personal computer, Smile, Laptop, Curtain
Hvordan kan vi hjelpe deg med å ta vare på dine givere eller medlemmer?

Hvordan opplever dine givere det å være giver? Føler de seg sett og verdsatt, eller husker de bare at de har en avtalegiro som betales hver måned?

Ngage, vår workshop for å skissere eksisterende og optimal medlems- eller giverreise, er en god start. Her ser vi på givers opplevelse, muligheter til å styrke relasjonen og maksimere bidrag.

Jaw, Gesture, Finger, Beard

Rådgivning - Ngage

Kampanjer

Har du en liste med potensielle givere/medlemmer som kan kontaktes? Flott!

Den beste måten å konvertere potensielle interessenter til givere eller medlemmer, er en god og hyggelig samtale. Ja, det betyr å ringe og snakke med folk. Ja, man må trå veldig forsiktig.

Pris: Fra kr 70,- pr. samtale

Hvordan fungerer det?

I motsetning til for eksempel SMS eller mail, vil den gode, gjennomtenkte samtalen etablere en relasjon med potensiell giver, få henne til å føle seg sett og glad for å ha bidratt til noe fint. En konverteringssamtale skal være godt gjennomtenkt for å fungere etter formålet, samtidig som den oppleves som en positiv interaksjon.

Fikk du klump i magen av å tenke på det? Vi vet, det sitter litt langt inne å ringe folk man ikke kjenner. Heldigvis har vi dyktige kommunikatører som er flinke på akkurat det. De har gjort det for mange kunder, og har gode tilbakemeldinger og resultater å vise til. Vi forteller gjerne mer om det, om du er interessert.

Faste løp - aptXact

Fundraisingverktøyet som går av seg selv

Tenk deg en verden der en giver automatisk blir kontaktet på telefon når han hopper over to gaver på rad. Der en ny giver som ikke kommer i gang med betalingen får en telefon med hjelpen hun trenger for å komme i gang. AptXact er verktøyet som gjør dette mulig.

AptXact er et verktøy vi har utviklet i samarbeid med ProFundo. Med aptXact gjøres automatiske listeuttak, for eksempel for dropout- eller velkomstpåminnersamtaler, og så følger våre kommunikatører dem opp, helt uten at du trenger å sette opp en ny kampanje eller gjøre noe mer enn å se over resultatene en gang i blant.

Pris fra 10 000,- per mnd

Utgående henvendelser

Innkommende kundehenvendelser

CRM-arbeid

Uttrekk av lister

Rapporter

Hva tar vi oss av?

Da har vi en løsning til deg:

Giverservice 365 er et fleksibelt tilbud der våre dyktige kommunikatører blir del av ditt team og hjelper å håndtere både innkommende og utgående henvendelser (kampanjer), så vel som andre oppgaver som naturlig faller under Giverservice.

Vi kan engasjeres for en stillingsprosent eller ta over det hele - det er helt opp til deg.

Har du medlemmer eller givere, så vet du at de trenger tid.

Om det er en avtalegiro som ikke går gjennom, eller noe annet - de tar kontakt og vil ha hjelp. Noen ganger vil mange av dem ha hjelp samtidig, og du kunne godt tenkt deg litt avlastning for teamet. For giverservice er viktig.

Giverservice 365

Pleie

Eksisterende gave

Bygg opp lojaliteten blant de som støtter saken allerede. Ta godt vare på dem, begrens frafall og gi dem mulighet til å bidra med mer.

Partnerskap

Bedriftssamarbeid

Skaff ressurssterke støttespillere for å løfte innsamlingsarbeidet til et nytt nivå. Inviter til dialog og dyrk de gode relasjonene.

Påfyll

Nye givere

Nå ut til flere som bryr seg og vil støtte din sak. Sikre kontinuerlig påfyll av givere og gi folk en god følelse av å bidra.